Lions HimmelbjergetForsideOm LionsOm klubbenAktiviteterDonationerLinksKontakt
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Lions Himmelbjerget er nu på Facebook


>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave
Om Lions

En amerikaner ved navn Melvin Jones fik i 1917 ideen til at sammenslutte en række klubber, hvis medlemmer ville forene fritid, erfaring, viden og praktisk håndelag med ét eneste formål: At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker. Dette blev starten på Lions. Lions kom til Danmark i 1950.

Bogstaverne LIONS står for Liberty, Inteligence, Our Nations Safety. Oversat er det Frihed, Intelligens, Vores lands sikkerhed.

Lions motto er "We Serve" - "Vi er til tjeneste" eller "Vi hjælper".

Lions blev i 2007 kåret af Financial Times som den mest effektive NGO (Non Governmental Organization).

LIONS FORMÅL

 • at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk
 • at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab
 • at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd
 • at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse
 • at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse - dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser
 • at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng samt i offentlig og privat virksomhed
 • at hjælpe vanskeligt stillede medmennesker


LIONS ETISKE REGLER

På det første Convention i Dallas, Texas, blev "Lions Code of Ethics" vedtaget som de leveregler, enhver Lion bør tilstræbe at have som grundlag for sin aktive tilværelse: Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid.

 • Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele.
 • Køb ikke din fremgang på andres bekostning.
 • Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv.
 • Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig.
 • Gør venskab til et mål - ikke et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester.
 • Opfyld dine medborgerlige forpligtelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning.
 • Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte.
 • Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.

Lions er meget amerikansk og er yderst velorganiseret. Formanden i klubben er stadig president (P) og højere i hierarkiet er der en chairman (CM).

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark